тел/факс: 0579/76446
Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик