Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Допълнителни нотариални такси

23. ЗАВЕРКА ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА – върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
23.а в работно време 25%
23.б в нотариалната кантора в неработно време 25%
23.в извън нотариалната кантора в неработно време 50%