Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

НОТАРИАЛЕН АКТ или ДОГОВОР ЗА ДЕЛБА

(сборът от А и Б)

Удостоверяван материален интерес A Б
до 100лв. 30лв.  
от 101лв. до 1 000лв. 30лв. + 1,5% за превишението над 100лв.
от 1 001лв. до 10 000лв. 43,50лв. + 1,3% за превишението над 1000лв.
от 10 001лв. до 50 000лв. 160,50лв. + 0.8% за превишението над 10 000лв.
от 50 001лв. до 100 000лв. 480,50лв. + 0.5% за превишението над 50 000лв.
от 100 001лв. до 500 000лв. 730,50 лв. + 0.2% за превишението над 100 000лв.
над 500 000лв. 1530,50лв. +0,1% за превишението над 500 000лв, но не повече от 6000лв.