Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Нотариални услуги

В нотариалната кантора на Нотариус Обретен Обретенов се извършват следните услуги:

 • Сделки с недвижими имоти;
 • Покупко-продажба на МПС;
 • Предварителни договори за покупко-продажба;
 • Брачни договори;
 • Договори за продажба на търговско предприятие и дружествени дялове;
 • Пълномощни;
 • Завещания – нотариални и саморъчни;
 • Приемане на документи за съхранение;
 • Договори по ЗЗД /заем, наем, ДЗЗД и други/;
 • Договори за аренда по ЗАЗ;
 • Удостоверявания на подпис и съдържание на документи, включително декларации, разписки, заявления, запис на заповед;
 • Нотариални покани;
 • Консултации по всички правни въпроси свързани с нотариално удостоверяване.