Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Имотът, който продавам/ипотекирам, е моя лична собственост. Защо съпругът ми трябва да подписва декларация?

       Декларацията е във връзка с член 26 от Семейния кодекс.

       Според тази разпоредба независимо, че имотът е лична ваша собственост (дарен ви е или е придобит преди брака), съпругът ви трябва да даде съгласие да се разпоредите със семейното жилище или да декларира, че имотът не е семейно жилище, т.е. че имотът не се използва за нуждите на семейството.