Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Какво означава Службата по вписвания да приключи датата?

       В Балчик работят много нотариуси, които всеки ден извършват актове, подлежащи на вписване. Всичките тези актове: нотариални актове, законни ипотеки, декларации за откази от права, се вписват в Службата по вписвания. 

       Когато всички актове, на всички нотариуси, от една дата са изведени с всичките им данни в компютърната система на Службата по вписвания, тогава датата е приключена. 

       Дори вашият нотариален акт да е вписан пръв и преди всички останали нотариални актове,Службата по вписвания няма да приключи датата докато в компютърната им система не са изведени всички актове на всички нотариуси от този ден. 

       В различните месеци на годината срокът за приключване на датата е различен: от три дни до почти месец. Най - големите забавяния обикновено са в периода на летните отпуски и в края на годината.