Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

Мога ли да направя генерално пълномощно?

       Възможно е, но много малко са институциите в България, които признават такова пълномощно.

       За да Ви свърши работа, най-добре е да посочите точно за какво издавате пълномощното: например за представляване пред банки, за снабдяване с документи, за подписване на договори, за получаване на пенсия. 

       Пълномощните за разпореждане с недвижим имот /продажба, дарение, учредяване на ипотека/ са изрични, може да дадете пълномощно за имот, но трябва да опишете имота, да посочите дали упълномощеният има право да договаря условията по нотариалния акт, дали има право да получи продажната цена, да договаря сам със себе си или като пълномощник и на трети лица и т.н.