Нотариус Обретен Петров Обретенов
Нотариални услуги в град Балчик

За нотариуса

        Нотариус Обретен Обретенов е роден в гр. Балчик на 09.07.1966г. и завършва висше юридическо образование-магистър през 1991г. До 1998г. работи като Районен съдия при РС-Балчик, след което и до настоящия момент като Нотариус. 

       От 2007г. до 2010г. – инспектор нотариус

       От 2010г. до 2013г. – председател на Регионална нотариална колегия с район Апелативен съд – Варна.

       От 2013г. – Избран от общото събрание на Нотариалната камара, и до днес член на Съвета на нотариусите. Участва в множество национални и международни обучения и семинари. 

       Владее руски и немски език.